Tagrens

Alger og mos kan groft deles op i kategorier efter deres farve: grøn, rød, sort, grå og gule.

De forskellige alger dør alle af en tagvask, men hvor hurtigt de forsvinder er meget forskelligt. Afgørende er hvilken alge der vokser hos dig, og hvilket underlag (tagfladen, plankeværket, fliser mm) de vokser på. Vi beskriver her, hvad du generelt kan se frem til efter tagrens, og hvad du skal være opmærksom på.

Grønne alger

Disse alger vil efter en behandling visne og skifte farve, som skoven om efteråret. Er der tale om en tynd film af alger hen over fladen de vokser på, vil vind og regn rimeligt hurtigt fjerne de døde og nedbrudte alger. Allerede efter de første 3-6 måneder vil det være meget synligt, at du har fået tagrenset. Den endelige effekt af tagrensen vil fremstå ca. 7-9 måneder efter behandlingen.

Har der etableret sig et tykkere algelag af grønne alger, måske ligefrem et mos lag, så skal der mere tålmodighed til. Algerne vil stadig dø af behandlingen og visne, så det er synligt, at de er blevet behandlet, men de kræver nedbrydning over en længere periode, før de kan blæses/vaskes væk af vejret. Tidshorisonten kan blive helt op til 18 måneder +. Her er det vigtigt at sige, at efter en behandling vil det være muligt for næste generation af alger, med fordel at etablere sig oven i de gamle og døde alger, da disse er med til at holde på fugten, som er en af algernes livsbetingelser. Du vil altså kunne opleve, allerede nogle få måneder efter en tagrens, at de døde alger ser ud til at få liv igen. Dette er selvfølgelig ikke tilfældet, men næste generation af små fine alger vokser nu uden på de gamle, og det hele ser levende ud. Hvis du ønsker at slippe helt af med algerne, skal du i denne situation vælge, at få algehandlet igen, så de nye alger også dræbes og den startede nedbrydning af de første alger kan fortsætte. Ved meget kraftige algebelægninger kan det være nødvendigt at genbehandle 2-4 gange med 5-6 måneders mellemrum, alene for at sikre en kontinuerlig nedbrydning af de første alger. Alle algebevoksninger, uanset hvor massive de er blevet over tid, kan behandles, og vil med gentagne tagrensninger og tålmodighed kunne fjernes helt.

Røde & sorte alger

Disse typer alger dræbes også ved en behandling, men de skifter ikke farve eller udseende i øvrigt umiddelbart efter en behandling. Først når de er nedbrudt tilstrækkeligt til at begynde at smuldre væk, vil du efterfølgende opleve en forandring der hvor de har siddet. Der går typisk 4-6 måneder før det bliver synligt, at disse alger er døde og ved at nedbrydes, så vejret kan fjerne dem fra deres voksested. Du vil oftest opleve, at allerede efter en behandling vil du slippe af med hovedparten af de røde og sorte alger. Kun i tilfælde af meget kraftig algevækst vil det være nødvendigt med flere behandlinger, for at slippe af med de første alger. Tidshorisonten er 4-9 måneder fra synlig effekt og til færdigt resultat. Er der tale om en kraftig algebevoksning, vil det være en fordel at efterbehandle første gang efter de første 5-6 måneder, så den kontinuerlige nedbrydning sikres af første generation.

Grå & gule alger

Her er der også tale om alger, der dør af en behandling, og de vil over tid nedbrydes. De grå og grønne alger har en vanskelig nedbrydelig cellestruktur, hvorfor den naturlige nedbrydning af det døde plantemateriale kun sker langsomt. Det kan ikke ses på de gule og grå alger, at de er døde, først når de falder af, er det bekræftet.

Det kan opleves, at op  mod 90% af algevæksten vil være borte efter 18-24 måneder efter en behandling af de grå og gule alger, men oftest kræves der flere behandlinger for at opnå effekten. Du risikerer ved kun at behandle en gang, at den næste generation etablerer sig oven i de allerede døde alger, udnytter deres vand og næringsstoffer, og får det til at se ud som om den første alge slet ikke er død eller faldet af. Næste generation har nemlig overtaget den første alges hele struktur, og fastholder den på pladsen uden synligt tegn på nedbrydning. For at sikre et godt resultat af behandlingen af de gule og grå alger må vi anbefale, at der behandles med 5-6 måneders intervaller indtil det ønskede resultat fremstår. Der kan godt gå ud over 24 måneder før alle alger er nedbrudte og fjernet.

Hvad vokser de på

Alle typer underlag kan danne grundlag for algevækst, når bare der er vand til rådighed. Dog etablerer alger sig bedst på ru overflader, hvor de mikroskopiske algesporer kan sidde i læ i små fordybninger, mens den første vækst pågår. Når den første lille alge er etableret, vil væksten fortsætte her ud fra, hver gang der er vækstbetingelser, altså positiv temperatur og tilstedeværelse af fugt. Det ”nye” danske klima, korte vintre og meget fugt, er ideelt for algevækst. Vi oplever, at det ikke længere tager flere år for alger at etablere sig, så de er synlige for os. Dette sker nogle gange på bare få måneder. Tagrenset flader bliver angrebet igen gennem den førstkommende vinter, men også helt nyetablerede flader som tag, facader og terrasser på og ved nybyggeri får algevækster allerede første år.

Fugt, som er betingelsen for algevækst, tilbageholdes længst tid på ru overflader og i sprækker. Derfor ses der mest algevækst på f.eks. paptage og i pladesamlinger på cementtagsten/plader. Når først algerne har etableret sig, kan de dog også sagtens spredes ud over glatte flader som glaserede teglsten.

Algers virkning

Alger og svampe kan sammenlignes lidt. De vokser allesammen på andre materialer, som de nedbryder og bl.a. udnytter næringsstoffer fra. Alger er altså ikke kun et kosmetisk problem. Hvis en algebevoksning har fået lov til at etablere sig over en lang periode, måske flere år, risikerer du, at når algen fjernes, vil den efterlade en synlig plet på den flade, den har siddet på. Dette kan skyldes, at algen har fået fat neden under f.eks. maling eller lignede, som simpelthen forsvinder sammen med algen, eller at fladen er mere ren, lige der hvor algen sad, når algen forsvinder, end det er tilfældet uden omkring algens voksested.

Du kan altså både beskytte din bolig og forskønne den ved regelmæssigt at foretage tagrens.

Hvor ofte skal der tagrenses

Som tidligere omtalt kan det være relevant at tagrense med 5-6 måneders mellemrum, lige når man påbegynder tagrens for første gang, hvis der er tale om kraftig algevækst. Hvis du allerede fra bygning af din bolig starter med forebyggende at tagrense, vil det oftest, selv på ru overflader, være tilstrækkeligt med en tagrens hvert år eller måske kun hvert andet år. Tidligere har vi anbefalet 2-4 års intervaller, men vi oplever flere og flere kunder som er nødt til at tagbehandle med et års interval for at sikre et smukt hjem hele tiden. Har du et hus med malede facader, som er direkte udsat for regn, er det erfaringsmæssigt nødvendigt at tagbehandle 2 gange årligt for at bevare den flotte facade. Dette holder maleren fra huset i flere år, en besparelse der er direkte til dig.

Tagrens & miljø

Når vi tagrenser forventes det netop, at behandlingen påvirker algerne, så de dør, men vi ønsker at påvirke andre organismer i miljøet omkring os så lidt som muligt. En skånsom tagrens foregår som udgangspunkt ved at anvende så lille en mængde kemi som muligt, derfor anvender vi specialudviklet udstyr, som kan fordele midlet jævnt og tilstrækkeligt, uden der i væsentlig grad afledes kemi til den omkringliggende natur. Ved jævnligt, f.eks. årligt, at få foretaget en tagrens sikres det bedste resultat, samtidig med at miljøet belastes mindst muligt. Det opleves nemt som en fristelse at anvende for store mængder kemi, hvor der ses en kraftig algevækst, alene for at sikre kunden et godt resultat første gang. Det er dog bedre for alle parter (kunde, natur og leverandør), at der doseres korrekt og tilstrækkeligt, samt at der behandles regelmæssigt.

Rytholt’s karaktersystem

Når du får behandlet tag, facader eller belægninger, bedømmer Rytholts medarbejdere, på stedet, den algebelægning som behandles.

Du kan efter en behandling se vores medarbejders bedømmelse af algerne under “din konto” her på siden.

Karaktersystemet er en beskrivelse af hvorofte der bør behandles og hvor hurtigt man kan forvente at slippe af med eksisterende begrovninger.

Karaktersystemet består af 6 stjerner, hvor én stjerne indikerer maksimal algevækster på de behandlede flader. 6 stjerner viser modsat at fladerne er rene og kun behøver én vedligeholdelses behandling en gang om året.

Har dine konstruktioner fået karakterene 1-4, bør du som minimum i 1-3 år behandle to gang om året, indtil algevæksterne er faldet af. Herefter anbefaler vi en årlig vedligeholdelses behandling.

Har dine konstruktioner fået 5 eller 6 stjerner, anbefaler vi en årlig vedligeholdelses behandling, hermed opnår du længere levetid for dit tag og det vil præsenterer sig bedre i alle årene.

Beskrivelse af de enkelte stjerner:

1 stjerne: Det behandlede areal har en meget kraftig og dækkende alge/mos begrovning. Alge/mos belægningerne bør behandles mindst en gang hver 6. måned, indtil de er faldet af, tidshorisonten er ofte 2-3 år.

2 stjerner: Det behandlede areal har en kraftig og dækkende alge/mos begrovning. Alge/mos belægningerne bør behandles en gang hver 6. måned, indtil de er faldet af, tidshorisonten er ofte ca 2 år.

3  stjerner: Det behandlede areal har en dækkende alge/mos begrovning. Alge/mos belægningerne bør behandles en gang hver 6. måned, indtil de er faldet af, tidshorisonten er ofte op til 2år.

4  stjerner: Det behandlede areal har en tyndt dækkende alge/mos begrovning. Alge/mos belægningerne bør mindst behandles en gang hvert år, indtil de er faldet af, tidshorisonten er ofte 1-2 år.

5  stjerner: Det behandlede arealet er uden væsentlig algevæster, der ses kun enkelte alger eller en tynd grøn begrovning. Der bør behandles en gang om året, tidshorisonten er ofte 1 år.

6 stjerner: Det behandlede areal fremstår rent, uden væsentlige synlige algevækster. Der bør forebyggende behandles 1 gang om året.